Kojo No Tsuki – Halim Yazid Reviewed by Momizat on . [youtube v="Et0ZxVRVrwo"] [divide] Haru koro no hana no en Meguru sakazuki kagesashite Chiyo no matsu ga e wakeideshi Mukashi no hikari Ima izuko Mukashi no hik [youtube v="Et0ZxVRVrwo"] [divide] Haru koro no hana no en Meguru sakazuki kagesashite Chiyo no matsu ga e wakeideshi Mukashi no hikari Ima izuko Mukashi no hik Rating: 0
You Are Here: Home » Dikir Barat » Halim Yazid » Kehilangan » Kojo No Tsuki – Halim Yazid

Kojo No Tsuki – Halim Yazid

YouTube video

Haru koro no hana no en
Meguru sakazuki kagesashite
Chiyo no matsu ga e wakeideshi
Mukashi no hikari Ima izuko
Mukashi no hikari Ima izuko

Aki jinei no schimo no iro
Nakiyuku kari no kazu misete
Uuru tsurugi ni terisoishi
Mukashi no hikari ima izuko

Ima kojo no yowa no tsuki
Kawaranu hikari ta ga tame zo
Kaki ni nokoru wa tada kazura
Matsu ni uto wa tada arashi

Tenjokage wa kawaranedo
Eiko wa utsuru yo no sugata
Utsusan toteka ima mo nao
Ah! Kojo no yowa no tsukiLeave a Comment

Scroll to top