Solla Alaikallah – Rabbani Reviewed by Momizat on . [youtube v="RbmEgZySec0"] [divide] Solla’alaikallah huya adnani Ya musthofa ya saf watar rahmanni Alhamdulillah hillazi atthoni Hazzal hunamat thoyyibal ardhani [youtube v="RbmEgZySec0"] [divide] Solla’alaikallah huya adnani Ya musthofa ya saf watar rahmanni Alhamdulillah hillazi atthoni Hazzal hunamat thoyyibal ardhani Rating: 0
You Are Here: Home » Nasyid » Rabbani » Rabbani » Solla Alaikallah – Rabbani

Solla Alaikallah – Rabbani

YouTube video

Solla’alaikallah huya adnani
Ya musthofa ya saf watar rahmanni
Alhamdulillah hillazi atthoni
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

Solla’alaikallah huya adnani
Ya musthofa ya saf watar rahmanni
Alhamdulillah hillazi atthoni
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

Solla’alaikallah huya adnani
Ya musthofa ya saf watar rahmanni
Alhamdulillah hillazi atthoni
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

Solla’alaikallah huya adnani
Ya musthofa ya saf watar rahmanni
Alhamdulillah hillazi atthoni
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

Qad saa da fil mahdi alal zil mani
Muiz zuhu bilbaiyti zil arkhani
Hatta aro hubal lirul bunyani
Antallazi sunni kahfi qurranni
Antallazi sunni kahfi qurranni

Solla’alaikallah huya adnani
Ya musthofa ya saf watar rahmanni
Alhamdulillah hillazi atthoni
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

Ahmad dumathuhu alal jinani
Salla’ alaikallah hufill ahyani
Ahmad duhu fissil riwal burhani
Haqqal alal islam riwal imani
Haqqal alal islam riwal imani

Solla’alaikallah huya adnani
Ya musthofa ya saf watar rahmanni
Alhamdulillah hillazi atthoni
Hazzal hunamat thoyyibal ardhani
Hazzal hunamat thoyyibal ardhaniLeave a Comment

Scroll to top